Στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον Αγγειοχειρουργό Βασίλειο Τζιλαλή, το επιστημονικό του έργο και τις δραστηριότητές του στον τομέα της αγγειοχειρουργικής.

 

 

 

 

linkedin