Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια

 

1. XV Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων .(Θεσσαλονίκη , 10-13 Νοεμ. 1994)
«Η  εμπειρία  από  τη  Σομαλία ,  τα  προβλήματα  και  η  πρόκληση  για  το  μέλλον της Ελληνικής Στρατιωτικής Ιατρικής» (Β. Τζιλαλής , Η. Αθανασόπουλος και συν)

2. Συνάντηση μεταξύ 401 ΓΣΝΑ και ANZAG  Medical  Association (Αθήνα 2 Οκτ. 1995 )
«Η  Ελληνική  Στρατιωτική  Ιατρική  στη  Σομαλία» (Ι. Ζάγκας , Β. Τζιλαλής )
3. XIX  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Χειρουργικής ( Θεσσαλονίκη ,  30 Οκτ.-3 Νοε. 1994)
«Επιπλοκές Απλών Ηπατικών Κύστεων» Poster (Ι. Ν. Παπαδόπουλος, Γ.  Πέρος, Α.
Παράση , Β. Τζιλαλής , Π. Μουστόγιαννης , Γ. Ανδρουλάκης )

4. XIX  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Χειρουργικής ( Θεσσαλονίκη ,  30 Οκτ.-3 Νοε. 1994)
«Ενδοσκοπικά ευρήματα στις αιμορραγίες του κατώτερου πεπτικού και η αντιμετώπιση»
(Γ. Κέκος, Β. Τζιλαλής , και συν)

5.  Δ΄ Πανελλήνιο  Συνέδριο  της  Εταιρείας  Χειρουργικής  Ενδοκρινών  Αδένων .
( Αθήνα , 2-3  Δεκ.  1995 ) «Τοπικώς  επεκτεινόμενα  θηλώδη  καρκινώματα  του  θυρεοειδούς  με  διήθηση του υπερκείμενου  δέρματος. Παρουσίαση  έξι  ( 6 )  περιπτώσεων , που χειρουργήθηκαν στην  κλινική  μας» (Γ. ”

“Μεσσάρης, Π. Γούσης, Ι. Ν. Παπαδόπουλος, Β. Τζιλαλής, Γ. Ανδρουλάκης ).

6. ΧΧ  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Χειρουργικής : «Εξωτερικά  Γαστρεντερικά  Συρίγγια:
Aνάλυση  18  περιπτώσεων» (Ι. Ν. Παπαδόπουλος, Ε. Μουζακιώτη, Π. Κουγιάς, Β.
Τζιλαλής  και  συν. )

7.  ΧΧ  Παν. Συν. Χειρουργικής. «Νεκρωτικές  Λοιμώξεις  Μαλακών  Ιστών  Περινέου»
(ΙΝ Παπαδόπουλος, Σ Κατσαραγάκης, Μ Κανιώρου-Λαράη, Β Τζιλαλής  και  συν )

8.  ΧΧ  Παν. Συν. Χειρουργικής. «Σπληνεκτ”

ομές  σε  αρρώστους  με  θαλασσαιμίες: ανάλυση υλικού  πενταετίας» (Χ Κίτσου, Ε Μουζακιώτη, Β Τζιλαλής, και  συν.)

9. ΧΧ  Παν. Συν. Χειρουργικής. «Εξωτερικά Γαστρεντερικά Συρίγγια: Ανάλυση 10 περιπτώσεων» ΙΝ Παπαδόπουλος, Ε Μουζακιώτη, Π Κουγιάς, Β Τζιλαλής και συν

9.  XΧ  Παν. Συν. Χειρουργικής .  «Ειδικοί  Χειρισμοί  στην  Αναπνευστική  Ανεπάρκεια    των Ενηλίκων  στη  Μονάδα  Τραύματος – CAVH (Continuous  Arteriovenous
Hemofiltration),  (Σ. Κατσαραγάκης, Σ. Στεργιόπουλος, Κ. Παπαδημητρόπουλος, Μ.
Κόντες , Σ. Παπανικολάου , Β.Τζιλαλής

“, Γ. Ανδρουλάκης)

10.  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής (Αθήνα 24-26 Ιαν. 97):     «Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας για ισχαιμία μετά από κεντρικές αρτηριοφλεβικές      επικοινωνίες σε ασθενείς με ΧΝΑ»  ( Δ. Σταράμος, Α. Αλύ, Β. Τζιλαλής και συν. )

11.  4ο ΠΣΑΑ. «Κακώσεις της ιγνυακής αρτηρίας: παρά την πρόοδο της χειρουργικής τεχνικής, παραμένουν απειλή για την βιωσιμότητα του μέλους». Γ. Κοπάδης, Β. Τζιλαλής και συν.

12.  4ο ΠΣΑΑ. «Συνύπαρξη Ανεύρυσματος Κοιλιακή&sig”

“maf; Αορτής και Κακοήθεια Εντέρου. Επιτρέπεται η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση;» ( Β. Τζιλαλής και συν. )

13   5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής (υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 23-25 Ιαν. 98): «Ενδείξεις   χειρουργικής θεραπείας της υποκλοπής που προκαλείται σε επεμβάσεις προσπέλασης» (Δ. Σταράμος, Β. Τζιλαλής και συν.)

14.  5ο  ΠΣΑΑ «Λειτουργικές διαταραχές της θωρακικής αορτής σε υπερθυρεοειδικούς      επίμυες». 1ο Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσ&”

“eta;ς. (Β. Τζιλαλής και συν.)

15.  5ο ΠΣΑΑ «Λειτουργικές διαταραχές της θωρακικής αορτής σε επίμυες με καρδιακή      υπερτροφία οφειλόμενη σε στένωση της κοιλιακής αορτής»
(Σ. Γιαννακάκης, Β. Τζιλαλής και συν.)

16.   5ο ΠΣΑΑ. «Τραύματα Υποκλειδίου και Μασχαλιαίας αρτηρίας»
(Α. Παπανάγνου, Β. Τζιλαλής και συν.)

17.    5ο ΠΣΑΑ. «Αρτηριακές κακώσεις άκρων σε παιδιά» (Β. Τζιλαλής και συν.)

18.  Αγγειοχειρουργική Συνάντηση (Γ΄ Χειρουργική Κλινική ”

“Πανεπιστημίου Αθηνών, νοσοκομείο Σωτηρία, Αθήνα 25 Απρ 1998): «Παρατεταμένο Εμπύρετο μετά Ανευρυσματεκτομή.  Λοίμωξη από ιό Parvo B19» (Β. Τζιλαλής και συν.)

19.  19ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (ΠΚΣ, Αθήνα, 22-24 Οκτ. 98) : «Η λειτουργική συμπεριφορά της θωρακικής αορτής επίμυος στον υπερθυρεοειδισμό»  (Κ. Πάντος, Β. Τζιλαλής και συν.)

20.   19ο ΠΚΣ : «Λειτουργικές διαταραχές της θωρακικής αορτής επίμυος στην καρδιακή υπερτροφία» (Κ. Πάντος, Σ. Γιαννακάκης,Β. Τζιλαλής και συν.)

21.  19ο ΠΚΣ: «Η ισχαιμική προπόνηση προστατεύει το υπερτροφι&k”

“appa;ό μυοκάρδιο υπερθυρεοειδικών επιμύων» (Δ Κόκκινος, Κ Πάντος, Σ Τζέης, Β Τζιλαλής και συν.)

22.  20ο ΠΚΣ: «Η χορήγηση δοβουταμίνης μετά από ισχαιμία αυξάνει τη βλάβη επαναιματώσεως και αμβλύνει την προστατευτική επίδραση της ισχαιμικής προπόνησης» (Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης) (Δ. Κόκκινος, Ι. Μουρούζης, Ε. Μπατάλη, Κ. Πάντος, Β. Τζιλαλής και συν.)

23. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής (υπό την αιγίδα της Ευρωπαικής Αγγειοχειρουργικής ”

“Εταιρείας, Αθήνα 22-24Ιαν. 99): “Βατότητες αυτόλογων και προσθετικών αγγειακών “προσπελάσεων” σε αιμοκαθαιρόμενους > 65 ετών” (Κ. Οικονόμου, Β. Τζιλαλής και συν.)

24.  6ο ΠΣΑΑ: “Ανευρύσματα Ιγνυακής Αρτηρίας: Ημετέρα εμπειρία” (Α. Παπανάγνου, Χ. Μαλτέζος, Μ. Λαζαρίδης, Ι. Μαράκης, Β. Τζιλαλής, Ι. Νταγιαντάς)

25. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής (Θεσσαλονίκη 20-23 Ιανουαρίου 2000): «Επαναστένωση μετά καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή: Ημετέρα εμπειρία» (Χ. Μαλτέζος, Β. Τζιλαλής, και συν.)                               &nbs”

“p;

26.  7ο ΠΣΑΑ: «Παγίδευση οδηγών συρμάτων και καθετήρων στα αγγεία: μια σπάνια   ιατρογενής επιπλοκή» (Η. Τζώρτζης, Β. Τζιλαλής και συν.)

27.   7ο ΠΣΑΑ: «Σύνδρομο καταχώσεως: μια ιδιόμορφη επείγουσα κλινική οντότητα»
(Α. Παπανάγνου, Β. Τζιλαλής και συν.)

28.  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής (8ο ΠΣΑΑ): «Επιμένουσα Λεμφόρροια-Λεμφοκήλη: ένα δύσκολο πρόβλημα για τον Αγγειοχειρουργό»
(Γ Γεωργιάδης, Ε Ελευθερ&i”

“ota;άδου, Π Παππάς, Β Τζιλαλής και συν)

29.  8ο ΠΣΑΑ: «Θρόμβωση μείζονος σαφηνούς φλέβας σε  έδαφος κιρσών: Οξεία χειρουργική νόσος; Ασφάλεια της πρώιμης σαφηνεκτομής» (Γ Γεωργιάδης, Ε Ελευθεριάδου, Μ Κιρμανίδης, Β Τζιλαλής και συν)

30. 8ο ΠΣΑΑ: «Ποιοί κατασκευάζουν τις αγγειακές προσπελάσεις στην Ελλάδα;» (Γ Γεωργιάδης, Ε Ελευθεριάδου, Β Τζιλαλής, Χ Ιατρού, Μ Λαζαρίδης)

31.  19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 7-10 Οκτ 2002, Θεσσαλονίκη. «Φαινόμενο Raynaud. Επιδημιολογία. Επίδραση ”

“στη μαχητική ικανότητα στη στρατεύσιμη ηλικία» (Κασσίμος Δ, Τζιλαλής Β και συν)

32.  20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ). Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004. «Σπάνια αίτια εντωβάθει φλεβικής θρόμβωσης των κάτω άκρων. Αντιμετώπιση σειράς ασθενών στη διάρκεια ενός έτους». Παπαδημητρίου ΔΝ, Τσιλιγγίρης Β, Τζιλαλής Β και συν.

33.  20ο ΙΣΕΔ. Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004. «Ισχαιμικό έμφρακτο σε ασθενή με μικρό ανεύρυσμα τμηματικού κλάδου νεφρικής αρτηρίας. Παρουσίαση περιστατικού». Παπαδημητρίου ΔΝ, Τσιλιγγίρης Β, Τζιλαλής Β και συν.     &nb”

“sp;

34.  20ο ΙΣΕΔ. Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004. «Υπονεφρικό ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής σε ασθενή με πεταλοειδή νεφρό. Παρουσίαση περιστατικού». Παπαδημητρίου ΔΝ, Τσιλιγγίρης Β, Τζιλαλής Β και συν.

35.  20ο ΙΣΕΔ. Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004. «Άμεση Ενδαγγειακή αποκατάσταση ρήξεως αορτής σε πολυτραυματία». Τζιλαλής Β, Τσιλιγγίρης Β και συν.

36.  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής. 20-22 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα. «Άμεση ενδαγγειακή αποκατάσταση τραυματικής ρήξης θωρακικής αορτής σε πολυτραυματίες». ”

“(Τζιλαλής Β, Περδικίδης Θ και συν).

37. 21ο ΙΣΕΔ. Θεσσαλονίκη 23-26 Νοε 2006. «Ξένο σώμα στην περιοχή της έσω καρωτίδας: εντοπισμός – αφαίρεση. (Συνεργασία Αγγειοχειρουργικής – Γναθοπροσωπικής κλινικής)» των Τσιρέμπολου Μ, Νάση Ν, Κραγιάννη Γ, Γκαβά Σ, Αργυρίου Π, Τζιλαλή Β  και συν.

38. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας. Ηράκλειο, Κρήτη, 9-11 Μαΐου 2008. «Μεταστατικός Όγκος οπισθοπεριτοναικού χώρου με άγνωστη πρωτοπαθή εστία: Αναφορά περιστατικού» (poster), των Σ. Γουργιώτη, ΝΑ Σαλεμή, Β. Τζιλαλή και Σ. Αλοίζο.                    ”

39  30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 9-31 Οκτ 2009. «FT-IR Φασματοσκοπική μελέτη της επίδρασης του σακχάρου του αίματος στην αθηρωμάτωση των καρωτίδων αρτηριών» των Ι. Μαμαρέλη, Α. Πισσαρίδη, Β. Δρίτσα, Π. Κοτυλέα, Β. Τσιλιγγίρη, Β. Τζιλαλή και Ι. Αναστασοπούλου.

40. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής. 21-24 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα. «Μελέτη της μεταβολής των ελαστικών ιδιοτήτων της θωρακικής αορτής μετά την τοποθέτηση ενδομοσχεύματος για αντιμετώπιση της τραυματικής ρήξης της, σε νεαρούς ενήλικες» των ”

“Καμβύση Δ, Τζιλαλή Β και συν.

41. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής. 21-24 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα. «Σύνθετη ενδοαυλική αποκατάσταση αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής: ενδοπροθέσεις λαγονίου διχασμού και ενδοπροθέσεις τύπου chimney» των Αυγερινού ΕΔ, Μπρούντζου Η, Παπαπέτρου Α, Πτώχη Ν, Γιαννακόπουλου ΤΓ, Τζιλαλή Β, και συν.

42. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής. 21-24 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα. «Ένας χρόνος λειτουργίας της Αγγειοχειρουργικής κλινικής του ”

“Πανεπιστημίου Αθηνών: Είναι η αρχή το ήμισυ του παντός;» των Δασκαλόπουλου ΜΕ, Δαλαίνα Η, Παπαπέτρου Α, Παπασιδέρη Χ, Τζιλαλή Β και συν.

43. 23ο Ιατρικό Συνέδριο των ΕΔ. Θεσσαλονίκη 4-7 Νοε 2010. «Αθηρωγένεση και Οξειδωτικό Στρες. FT-IR Φασματοσκοπική Μελέτη», των Μαμαρέλη Ι, Πισσαρίδη Α, Δρίτσα Β, Τσιλιγγίρη Β, Τζιλαλή Β και Αναστασοπούλου Ι.

44. 23ο Ιατρικό Συνέδριο των ΕΔ. Θεσσαλονίκη 4-7 Νοε 2010. Ηλεκρονικό Poster (www.epostersonline.com) «Οξειδωτικό Στρες και Ουρικό Οξύ στην Αθηρωγένεση», των Αναστασοπούλου Ι, Δρίτσα Β, Μαμαρέλη Ι, Πισσαρίδη Α, Τζιλαλή Β, Τσιλιγγίρ&”

“eta; Β .
45.  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου. Αθήνα, 7-9 Οκτ. 2010. “Screening using D-Dimer tests and venous duplex scanning preoperatively does not alter outcomes in patients at higher risk for postoperative venous thromboembolism receiving pharmacological prophylaxis”. D. Koumoutsea, S. Kalakonas, E. Chouliaras, K. Psathakis, K. Xenakis, S. Garantziotis, A. Liolios, V. Tsiligiris, V. Tzilalis, et al.

46. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης. Ιωάννινα, 13-16 Οκτ 2010. «Αθηρογένεση και οξειδωτικό στρες. FT-IR φασματοσκοπική μελέτη». Β. Δριστά, Κ. Πισσαρίδη, Ι. Μαμαρέλης, Β. Τσιλιγγίρης, Β. Τζιλαλής, Ι. Αναστασοπούλου. 47. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής ”

“Χειρουργικής 22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα. «Παθολογία έσω καρωτίδας στη βάση του κρανίου – Τρόποι αντιμετώπισης» των Τριανταφυλλίδη Α., Τζιλαλή Β και συν.                                                     

48. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα. «Φυσική εξέλιξη της παγίδευσης της ιγνυακής αρτηρίας» των Παπαευσταθίου Ε, Τζιλαλή Β, και συν.                                                                        

49. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 22-24 Μαρτίου 2012 ”

“Αθήνα. «Ιδανική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε ασθενή με πεταλοειδή νεφρό τύπου IV κατά Eisendrath» των Τσιλιγγίρη Β, Τζιλαλή Β και συν.

50.  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα. «Σύνθετη ενδαγγειακή αντιμετώπιση εκεταμένων ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής, κοινών και έσω λαγονίων αρτηριών με ταυτόχρονη διατήρηση βατότητας έσω λαγονίου αρτηρίας με χρήση ενδοαυλικού μοσχεύματος με πλάγιο κλάδο», των Βουρλιωτάκη Γ, Μαντά Γ, Τζιλαλή Β και συν.                                        &nbs”

“p;

51.  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012. 21-24 Νοε 2012, Αθήνα. «Ενδαγγειακή αντιμετώπιση περίπλοκων παρανεφρικών ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών με χρήση ενδομοσχευμάτων με θυρίδες και πλάγιους κλάδους (fenestrated branched endografts)» των Βουρλιωτάκη Γ, Τζιλαλή Β και συν.

52. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012. 21-24 Νοε 2012, Αθήνα. «Ευμέγεθες παραορτικό παραγαγγλίωμα – Τυχαίο εύρημα – Χειρουργ&i”

“ota;κή αντιμετώπιση» των Μαντά Γ, Τζιλαλή Β και συν.      Μαμαρέλης, Β. Τσιλιγγίρης, Β. Τζιλαλής, Ι. Αναστασοπούλου.