Ερευνητική Εμπειρία

Η εξειδίκευσή μου στην ενδαγγειακή χειρουργική ήταν η πρώτη στις ΕΔ του ΣΞ από τότε που οργανώθηκε η ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα σε 7 έτη και συνέβαλε στα παρακάτω στην παροχή υπηρεσιών αγγειοχειρουργικής.

Η εξειδίκευσή μου πραγματοποιήθηκε σε μια από τις πιο διάσημες αγγειοχειρουργικές / «ενδαγγειακές» κλινικές του κόσμου, όπου ευτύχησα να έχω και έμμισθη θέση ως endovascular fellow: την Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική κλινική του Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia. O διευθυντής της, Prof. GH White (συστατική επιστολή του υπάρχει στο βιογραφικό) είναι «πατέρας» της ταξινόμησης της ενδοδιαφυγής και συγγραφέας στο επίσημο αγγλόφωνο βιβλίο αναφοράς της αγγειοχειρουργικής (Rutherford), εφευρέτης ενδομοσχεύματος (LifePath της Edwards). Ο παραπάνω αλλά και άλλα στελέχη της κλινικής όπως ο Prof. J Harris (συστατική επιστολή του υπάρχει στο βιογραφικό), επίσης συγγραφέας στο σύγγραμμα του Rutherford της Θωρακοσκοπικής αντιμετώπισης της Υπεριδρωσίας,  ο M Stephen που αντικατέστησε την οπισθοηπατική κάτω κοίλη φλέβα με αυτόλογο σωληνωτό μόσχευμα περιτοναίου, με εφοδίασαν με εμπειρίες που ήδη εφάρμοσα στην Ελλάδα από τότε που επέστρεψα.

Πρωτοξεκίνησα ως ενδαγγειοχειρουργός σε άκρως επείγοντα βαριά περιστατικά, με επιτυχή αντιμετώπιση των πρώτων δύο συνεχόμενων ρήξεων θωρακικής αορτής σε νεαρούς πολυτραυματίες (τις πρώτες, στις Ελληνικές ΕΔ το 2004 και 2005 αντίστοιχα) και συμμετείχα στην τρίτη στο 251 ΓΝΑ. Επίσης αντιμετώπισα ενδαγγειακά επειγόντως αυτόματη ρήξη κοιλιακής αορτής.

Όπου ήταν ανατομικά και με ενδείξεις δυνατό εφάρμοσα επιτυχώς ενδαγγειακή θεραπεία σε τραύμα περιφερικών αγγείων όπως: ενδομόσχευμα σε επαπειλούμενη τρώση έσω καρωτίδας από βελόνη απονεύρωσης, διαδερμική ενδαγγειακή θεραπεία σε τρώση υποκλειδίου από πυροβόλο όπλο (πρόσφατη διεθνής δημοσίευση),  εμβολισμό κεντρικά/περιφερικά ψευδούς ανευρύσματος κνημιαίου αγγείου. Τα τελευταία 3 έτη στο 401 ΓΣΝΑ όλα τα ψευδή ανευρύσματα μηριαίας αντιμετωπίζονται με έγχυση θρομβίνης υπό υπερηχογραφικό έλεγχο. Πραγματοποίησα τις πρώτες επιτυχείς θωρακοσκοπικές συμπαθεκτομές για υπεριδρωσία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συμμετείχα ενεργά στην έναρξη εφαρμογής της ενδαγγειακής χειρουργικής στην ανευρυσματική νόσο στην Αγγειοχειρουργική κλινική του Δημοκριτείου Πανεπ. Θράκης (επιστολή του καθηγητή Λαζαρίδη Μ). Συμμετείχα στην πρώτη ομάδα του καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ. Λιάπη, στην οργάνωση – λειτουργία της πρώτης αμιγώς αγγειοχειρουργικής κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αττικό νοσοκομείο.

Εφαρμόζω την ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής στους αποστράτους στο 401 ΓΣΝΑ και σε πολίτες σε ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας. Επίσης εκλεκτικά και με ενδείξεις την ενδαγγειακή αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου. Ο συνολικός αριθμός ενδαγγειακών χειρουργείων (εκτός των κλασσικών αγγειοχειρουργικών) που πραγματοποίησα ως χειρουργός στο 401 και ιδιωτικά υπερβαίνει τα 100 και αυτός που ήμουν ειδικευμένος συνεργάτης  πάνω από 150. Τέλος παρακολούθησα ως ειδικός πάνω από 10 περίπλοκα περιστατικά (fenestrated , composite, διχαλωτά ενδομοσχεύματα στις λαγόνιες στις κλινικές του καθηγητού Stelter στη Γερμανία και στο 251 ΓΝΑ.

Συμμετείχα εκτός των άλλων, σε δημοσιεύσεις που αφορούν την ενδαγγειακή χειρουργική και είμαι ο πρώτος παγκόσμια που ανακοίνωσα την υπέρταση ως επιπλοκή της ενδαγγειακής αντιμετώπισης ρήξεων ισθμού αορτής σε νεαρούς ενήλικες

(Journal of Endovascular Therapy). Η ερμηνεία του φαινομένου συνεχίζεται με ειδική κλινική έρευνα που προκάλεσα στον Ευαγγελισμό, 401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΔΠΘ και συνεχίζω να παρακολουθώ. Η παραπάνω μελέτη που προσωπικά οργάνωσα, έγινε αντικείμενο διδακτορικής διατριβής συναδέλφου και επιθυμώ διακαώς να γίνει Ελληνική πολυκεντρική μελέτη. Πρόσφατα έγιναν δεκτά, ως δημοσίευση στο Annals of Vascular Surgery, τα αποτελέσματα της παραπάνω πρωτότυπης κλινικής μελέτης – έρευνας.  Προτείνω δε, σε ανασκόπηση στην «Ελληνική Αγγειοχειρουργική», το Post – Implantation syndrome ως τροποιημένο Systemic Inflammatory Response Syndrome, και το ερμηνεύω στο αντίστοιχο κεφάλαιο του ξενόγλωσσου βιβλίου Ενδαγγειακής Χειρουργικής ”Advances in Endovascular Management of Abdominal Aortic Aneurysm” όπου συμμετέχω και σε άλλο ενδιαφέρoν κεφάλαιο.

Παρακολουθώ συνεχώς ενδαγγειακές συναντήσεις και συνέδρια, ελληνικά και διεθνή και δίνω διαλέξεις σε θέματα ενδαγγειακής χειρουργικής. Επίσης έχω παρακολουθήσει σεμινάρια ακτινοπροστασίας.

Έλαβα ως αυτόλογο μόσχευμα για επαναιμάτωση αορτής σε επιμολυνθέν αορτοδιμηριαίο με διάβρωση δωδεκαδακτύλου, τμήμα επιπολής μηριαίας φλεβός που καλύφθηκε με αυτόλογο patch περιτοναίου. Παρασκεύασα δις το βραχιόνιο πλέγμα και το απέδωσα για μικροχειρουργικούς χειρισμούς σε νευροχειρουργούς για να αφαιρέσουν επιτυχώς από αυτό, όγκους σε νεαρή γυναίκα με άτυπο Σύνδρομο Εξόδου Θώρακος στο οποίο όπως και στις παγιδεύσεις των ιγνυακών αγγείων οι στρατιωτικοί ιατροί, είναι ιδιαίτερα έμπειροι.

Κινητοποίησα ευμεγέθεις όγκους κυρίως οπισθοπεριτοναικούς και κοιλίας από μεγάλα αγγεία σε συνεργασία με διάφορες κλινικές του 401 ΓΣΝΑ (περιστατικό ενδιαφέρον δημοσιεύτηκε σε διεθνές ογκολογικό ιατρικό περιοδικό). Πρόσφατα κινητοποίησα ευμέγεθες μόρφωμα – όγκο από πλάγια τραχηλική χώρα με ατραυματική παρασκευή των αντίστοιχων εγκεφαλικών συζυγιών. Επίσης αφαίρεσα ευμέγεθες λιποσάρκωμα en block που επεκτεινόταν από την πλάγια τραχηλική χώρα ως την σύστοιχη μασχαλιαία και πλάγια θωρακική χώρα ασθενούς.

Με αγορά καινούργιων εργαλείων βελτίωσα την χειρουργική των κιρσών (ειδικά hooks), τη διαμόρφωση του κολοβώματος των ακρωτηριασμών (ειδικό μαχαίρι), τους χρόνους στην ενδαρτηρεκτομή καρωτίδος (μαγνητικό χαλί εργαλείων) και το φωτισμό σε μικρά και στενά χειρουργικά πεδία με ειδική αναρρόφηση με ενσωματωμένο ψυχρό φωτισμό.

Πρόσφατα απέκτησα ειδικό φορητό έγχρωμο υπερηχοτομογράφο αγγείων (Triplex) που διαθέτω για εξέταση και στο 401 ΓΣΝΑ προς βελτίωση των παρεχόμενων αγγειοχειρουργικών υπηρεσιών (εκμεταλλευόμενος την εκπαίδευσή μου στο τμήμα υπερήχων του St. Mary’s νοσοκομείου Λονδίνου). Επίσης με το παραπάνω φορητό Triplex πραγματοποιώ ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις κιρσών (laser).