Μετεκπαίδευση Εξωτερικού

Ιουλ-Αυγ 1996
Παρατηρητής στην Αγγειοχειρουργική κλινική του St. Mary’s (Διευθύντρια: Prof Mrs Α.Ο. Mansfield).

1999:  για 6 περίπου μήνες ως επίτιμος επιμελητής αγγειοχειρουργικής στα νοσοκομεία Ealing, Charing Cross, St. Mary’s του Λονδίνου (εγχειρητής σε λίστα κιρσών κάτω άκρων, βοηθός σε αρτηριακά χειρουργεία Ealing, Charing Cross, εξωτερικά ιστρεία Ealing Hospital, εκπαίδευση σε υπερήχους αγγείων στο St’ Mary’s Hospital)

Νοε 2002 – Νοε 2003
Εξειδίκευση στην Ενδαγγειακή αλλά και μετεκπαίδευση στην κλασσική Αγγειοχειρουργική επί ένα (1) έτος, στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia (Διευθ. Ass. Prof. GH White). Έμμισθη κλινική θέση ως Endovascular Fellow με ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της ”
“κλινικής.

Συνεχείς παρουσίες σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα – σεμινάρια του εξωτερικού όπως φαίνεται από το βιογραφικό