Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες – συλλόγους

 

  • Ιατρικός  Σύλλογος  Αθηνών
  • Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος έως 2000
  • Ιατρικός Σύλλογος Αυστραλίας 2002-2004
  • Ελληνική  Αγγειοχειρουργική  Εταιρεία
  • Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία: Ειδικός Γραμματέας  2007-2009
  • Ελληνική  Εταιρεία  Τραύματος
  • Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
  • Ευρωπαϊκή Εταιρία Αγγειακών Προσπελάσεων